Contact us


E-mail:manager@cellugro.com

Add:NO.1, Xingong Road,  Xiaolin town, Cixi,Ningbo,China
web:www.cellugro.com

Barrier Teminal Block

Your location:Home > Products > Barrier Teminal Block

KF25C-7.62 Barrier Teminal Block

KF25C-7.62 Barrier Teminal Block
ru认证 ce认证
UL ICE
300V
250V
20A
24A
22-12AWG
2.5mm²
7.62mm
2-24P

KF25CM-7.62 Barrier Teminal Block

KF25CM-7.62 Barrier Teminal Block
ru认证 ce认证
UL ICE
300V
250V
20A
24A
22-12AWG
2.5mm²
7.62mm
2-24P

KF25S-7.62 Barrier Teminal Block

KF25S-7.62 Barrier Teminal Block
ru认证 ce认证
UL ICE
300V
250V
20A
24A
22-12AWG
2.5mm²
7.62mm
2-24P

KF25SM-7.62 Barrier Teminal Block

KF25SM-7.62 Barrier Teminal Block
ru认证 ce认证
UL ICE
300V
250V
20A
24A
22-12AWG
2.5mm²
7.62mm
2-24P

KF25H-7.62 Barrier Teminal Block

KF25H-7.62 Barrier Teminal Block
ru认证 ce认证
UL ICE
300V
250V
20A
24A
22-12AWG
2.5mm²
7.62mm
2-24P

KF25HM-7.62 Barrier Teminal Block

KF25HM-7.62 Barrier Teminal Block
ru认证 ce认证
UL ICE
300V
250V
20A
24A
22-12AWG
2.5mm²
7.62mm
2-24P

KF25R-7.62 Barrier Teminal Block

KF25R-7.62 Barrier Teminal Block
ru认证 ce认证
UL ICE
300V
250V
20A
24A
22-12AWG
2.5mm²
7.62mm
2-24P

KF25RM-7.62 Barrier Teminal Block

KF25RM-7.62 Barrier Teminal Block
ru认证 ce认证
UL ICE
300V
250V
20A
24A
22-12AWG
2.5mm²
7.62mm
2-24P

KF35C-8.25 Barrier Teminal Block

KF35C-8.25 Barrier Teminal Block
ru认证 ce认证
UL ICE
300V
450V
20A
24A
22-12AWG
2.5mm²
8.25mm
2-24P

KF35CM-8.25 Barrier Teminal Block

KF35CM-8.25 Barrier Teminal Block
ru认证 ce认证
UL ICE
300V
450V
20A
24A
22-12AWG
2.5mm²
8.25mm
2-24P

KF35S-8.25 Barrier Teminal Block

KF35S-8.25 Barrier Teminal Block
ru认证 ce认证
UL ICE
300V
450V
20A
24A
22-12AWG
2.5mm²
8.25mm
2-24P

KF35SM-8.25 Barrier Teminal Block

KF35SM-8.25 Barrier Teminal Block
ru认证 ce认证
UL ICE
300V
450V
20A
24A
22-12AWG
2.5mm²
8.25mm
2-24P
足球盈亏指数 江西快三走势图 青海福彩网 彩票高賠率好平台 哪个彩票平台赔率最高 哪个彩票平台赔率最高 PK10哪个平台赔率高 澳门最有名彩票网站 福彩3D 亚洲十大博彩公司排行